Η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική μας οργάνωση «ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) ΑΤΤΙΚΗΣ» απαριθμεί περίπου 5.340 μέλη διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Διοίκηση στους νομούς:

  • Αττικής και των νησιών του Αργοσαρωνικού, 
  • Κυκλάδων,
  • Κορίνθου,

Είναι μεγαλύτερη από τις δεκαοκτώ Ά/βάθμιες ενώσεις της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και αποτελεί όχι μόνο το συνδικαλιστικό αλλά συγχρόνως και τον επιστημονικό φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της, λαμβάνοντας θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν το συνολικά παραγόμενο Τεχνικό Έργο της χώρας ως μέλη -ταυτόχρονα- του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής λόγω της μεγάλης έκτασης και διασποράς έχει δημιουργήσει και λειτουργεί 11 Τμήματα σε χώρους εργασίας όπως προβλέπετε από το καταστατικό της και έχει συμμετοχή σε 3 εργασιακούς συλλόγους διπλωματούχων μηχανικών που ανήκουν σε άλλες Ομοσπονδίες εκτός από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Πανόρμου 2, 115 23 Αμπελόκηπους

τηλ: 210 6464282 | fax: 210 6461296

e-mail: emdydasattikis@tee.gr

Τελευταία Νέα (RSS από το δικτυακό τόπο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. - http://www.emdydas.gr

Παλαιότερες ανακοινώσεις Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής