Διοικητικό Συμβούλιο

Α’ βάθμιας Ένωσης Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Διοικητικό Συμβούλιο

Παράσχου 98-100, 114 75 Αθήνα
τηλ: 210.6464282 fax: 210.6461296, e-mail: emdydasattikis@tee.gr

Κριτικός Μάριος

Πρόεδρος
Πολιτικός Μηχανικός
Τεχνικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ
κιν: 6980.610333
f.kaballa@athens.gr

Ιωάννου Κώστας

Αντιπρόεδρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχν. Η/Υ
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
υπηρ: 213.1361022, κιν: 6937030405, k.ioannou@ypes.gr

Σμαρώ Μαλακατέ

Γενικός Γραμματέας
Αρχιτέκτων μηχανικός
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
υπηρ: 210.6992297 κιν: 6944341500, smaromal@gmail.com

Μελέτιος Οικονόμου

Ταμίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχν. Η/Υ
Δ10-Στρατηγικός Σχεδιασμός
υπηρ: 213.1523911, κιν: 6938973486, mel1oik@yahoo.com

Πηνελόπη Θεοδωροπούλου

Αντιπρόεδρος
Πολιτικός Μηχανικός
ΥΔΟΜ Δήμου Αγ. Παρασκευής
υπηρ: 210.6084256, κιν: 6936061157, pinelepi10@gmail.com

....