Διοικητικό Συμβούλιο

Α’ βάθμιας Ένωσης Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Πανόρμου 2, 115 23 Αθήνα | τηλ: 210.6464282, fax: 210.6461296, e-mail: emdydasattikis@tee.gr

Καβάλλα Φανή

Πρόεδρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δ/νση Δόμησης Δ.Αθηναίων
υπ: 210.5205001, κιν: 6977747303
f.kaballa@athens.gr

Μητρόπουλος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος
Πολιτικός μηχανικός
Επιτροπή Δημ. Ελέγχου
υπ: 210.3355978, κιν: 6944614373 info.mitropoulos1972@gmail.com

Ιωάννου Κώστας

Γενικός Γραμματέας
Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός & Τεχν. Η/Υ
Δ/νση Ηλεκτ/κής Διακυβέρνησης
υπ: 213.1361022, κιν: 6937030405 k.ioannou@ypes.gr

Κακούρος Κώστας

Ταμίας
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ - Υπ. Υποδομών
υπ: 210.6417567, κιν: 6942496488
k.n.kakouros@gmail.com

Θεοδωροπούλου Πηνελόπη

Αν. Γεν. Γραμματέας
Πολιτικός Μηχανικός
ΥΔΟΜ Δήμου Αγ. Παρασκευής
υπ: 210.6084256, κιν: 6936061157 pinelopi10@gmail.com

Ζεπάτος Χαράλαμπος

Μέλος
Ηλ/γος & Τεχν/γίας Η/Υ
Αποκ. Διοίκηση Αιγαίου - Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
υπ: 2281.360257, κιν: 6976677863 hzepatos@gmail.com

Μεθυμάκη Στέλλα

Μέλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δ/νση Κτ. Υποδομών (Δ21) ΥΠΥΜΕ
υπ. 2106427887
κιν 6946068279
smethymaki@hotmail.com

Πετρόπουλος Δημήτρης

Μέλος
Ηλ/γος Μηχανικός & Η/Υ
ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/Δ.Υ.Π.Π.Ε.
υπ: 210.6553381, κιν: 6955515939 dpenef@yahoo.com

Ηλίας Αλευράς

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
Δήμος Ζωγράφου
κιν: 6944732463, haleuras@zografou.gr

Φωτοπούλου Μαριάννα

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ
υπ. 210.6992227, κιν: 6977444655
marianfot@hotmail.com

Έφη Κανελλοπούλου

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κεντρ. Εργ. Δημόσιων Έργων (Δ23)
υπ. 2103462868
κιν 6972828932
efi.kan7@gmail.com