Ε.Δ.Α.Κ. – ΔΗ.ΣΥΜ.

Για τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 2022

Στις 24 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την εκλογή εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Ένωσης και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.
  • Από 3.300 περίπου συναδέλφους της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ψήφισαν 1.316 με ποσοστό συμμετοχής 40% περίπου. Αποδείχθηκε ότι η Παράταξη μας επιδιώκοντας τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, υποστήριξε και τη διενέργεια εκλογών με υβριδικό τρόπο ( και ηλεκτρονικά). Εκτιμούμε από την επαφή που είχαμε με τους συναδέλφους ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να φτάσει στη περίπτωση αυτή