Δημοσιοΰπαλληλική Ενότητα

Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής : Δυναμώνουμε την Οργάνωση και τους Αγώνες μας – Ενισχύουμε τη Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Μηχανικών

Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής : Δυναμώνουμε την Οργάνωση και τους Αγώνες μας – Ενισχύουμε τη Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Μηχανικών. pdf