Αφίσα της Αριστερής Αγωνιστικής Συσπείρωσης Μηχανικών Δημοσίου

Αφίσα της Αριστερής Αγωνιστικής Συσπείρωσης Μηχανικών Δημοσίου. pdf