Ανακοίνωση επιστροφή ασφαλιστικών κρατήσεων

Ανακοίνωση επιστροφής των ασφαλιστικών κρατήσεων στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης των μηχανικών a.p.5151