Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στην συνεδρίασή του στις 26/11/2021 εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στις διατάξεις του Ν. Χατζηδάκη (Ν.4808/2021) και ειδικότερα στις ρυθμίσεις για την λειτουργία των συνδικάτων.
Η εφαρμογή του Ν. Χατζηδάκη με τις επεμβάσεις στην εσωτερική λειτουργία των συνδικάτων επιδιώκει τον έλεγχο και τον εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος με διατάξεις και πρόνοιες που δεν συμβαδίζουν με το καταστατικό της Ένωσης.
– Όμως το εν ισχύ καταστατικό της Ένωσης είναι αποτέλεσμα και συνάμα ο συνδετικός κρίκος των πετυχημένων κινητοποιήσεων ενάντια στην υποβάθμιση των μηχανικών του Δημοσίου στη δεκαετία του ’80 Είναι εκείνο που εξασφάλισε την ομαλή και επιτυχή λειτουργία της Ένωσης και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να το εφαρμόζει ενάντια στις προβλέψεις του Ν. 4808/2021.
– Η διάταξη περί της εξ αποστάσεως συμμετοχής και ψηφοφορίας στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός των τεχνικών δυσκολιών ,για το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, ακυρώνει τις συλλογικές διαδικασίες και τις εκφυλίζει ενισχύοντας περαιτέρω τα φαινόμενα ανάθεσης και παραγοντισμού. Αντίθετα μόνο η φυσική παρουσία των μελών εξασφαλίζει τον διάλογο και μέσω της ανταλλαγής επιχειρημάτων την σύνθεση απόψεων και τελικά αποφάσεις προς το συμφέρον του κλάδου. Το ΔΣ είναι αντίθετο σε κάθε απόπειρα εφαρμογής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις συνελεύσεις και την εκλογική διαδικασία.
– Τέλος το Δ.Σ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του με την υποχρέωση εγγραφής των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ (Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων) που προβλέπει ο Νόμος. Η διάταξη με πρόσχημα την τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών επιδιώκει την ηλεκτρονική καταγραφή και φακέλωμα των συνδικάτων τον έλεγχό και την αποδυνάμωσή τους.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής θα συμπορευθεί με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις Ομοσπονδίες των εργαζομένων στον αγώνα για την μη εφαρμογή του απαράδεκτου, αντεργατικού και αντισυνδικαλιστικού Νόμου Χατζηδάκη μέχρι την κατάργησή του.

Απόφαση