Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής

Τμήμα Υπ. Εθνικής Άμυνας

Τμήμα Υπ. Πολιτισμού

Τμήμα Κυκλάδων

Νέα

Νέα (rss από emdydas.gr)

Παρατάξεις

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

απαριθμεί 3.400+ μέλη Διπλωματούχους Μηχανικούς

που εργάζονται στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Διοίκηση στους Νομούς:

  • Αττικής και των νησιών του Αργοσαρωνικού, 
  • Κυκλάδων,
  • Κορίνθου,

Είναι η μεγαλύτερη από τις 18 Α/βάθμιες ενώσεις της Π.Ο Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και αποτελεί όχι μόνο το συνδικαλιστικό αλλά συγχρόνως και τον επιστημονικό φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της, λαμβάνοντας θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν το συνολικά παραγόμενο Τεχνικό Έργο της χώρας ως μέλη -ταυτόχρονα- του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής λόγω της μεγάλης έκτασης και διασποράς έχει δημιουργήσει και λειτουργεί 3 Τμήματα σε χώρους εργασίας όπως προβλέπεται από το καταστατικό της και έχει συμμετοχή σε 3 εργασιακούς συλλόγους Διπλωματούχων μηχανικών που ανήκουν σε άλλες Ομοσπονδίες εκτός από την Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

emdydas.gr

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

emdydas-cyclades.blogspot.com

Τμήμα Κυκλάδων

setee.net

Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ

web.tee.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

portal.tee.gr

Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Πανόρμου 2, 115 23 Αμπελόκηποι

emdydasattikis@tee.gr