ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: 24/5/2022

Νέα (rss από emdydas.gr)

Παρατάξεις

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

απαριθμεί 3.400+ μέλη διπλωματούχους μηχανικούς

που εργάζονται στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Διοίκηση στους Νομούς:

  • Αττικής και των νησιών του Αργοσαρωνικού, 
  • Κυκλάδων,
  • Κορίνθου,

Είναι η μεγαλύτερη από τις 18 Ά/βάθμιες ενώσεις της Π.Ο Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και αποτελεί όχι μόνο το συνδικαλιστικό αλλά συγχρόνως και τον επιστημονικό φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της, λαμβάνοντας θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν το συνολικά παραγόμενο Τεχνικό Έργο της χώρας ως μέλη -ταυτόχρονα- του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

1

Α' βάθμια Ένωση

3

Νομοί

11

Τμήματα

3.400+

μέλη

11 Τμήματα

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής λόγω της μεγάλης έκτασης και διασποράς έχει δημιουργήσει και λειτουργεί 11 Τμήματα σε χώρους εργασίας όπως προβλέπεται από το καταστατικό της και έχει συμμετοχή σε 3 εργασιακούς συλλόγους διπλωματούχων μηχανικών που ανήκουν σε άλλες Ομοσπονδίες εκτός από την Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Τμήμα Νομαρχίας και Δήμων Πειραιά

Μηχανικοί της ....

Τμήμα Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Τμήμα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Τμήμα Υπουργείου Ανάπτυξης

Τμήμα Νοσοκομείων

Τμήμα ΥΠΕΧΩΔΕ (πρώην ΥΧΟΠ)

Τμήμα Κυκλάδων

Τμήμα Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Υπουργείου Πολιτισμού

Τμήμα Νομαρχίας Αθηνών

Τμήμα Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών

Σύνδεσμοι

Επιμελητήριο, Σύλλογοι, …

slide2

web.tee.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

portal.tee.gr

Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ

setee.net

Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ

mihanikoida.blogspot.com

Σύλλογος Μηχανικών Δήμου Αθηναίων

emdydas.gr

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ekdd.gr

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

emdydas-cyclades.blogspot.com

Τμήμα Κυκλάδων