Υπ. Υποδομών : Χορήγηση διευκόλυνσης για τη Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στις 3/3/22

Χορήγηση διευκόλυνσης υπαλλήλων Μηχανικών (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου) για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής. pdf