Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Συνάδελφοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στη συνεδρίασή του στις 29/12/2021 αποφάσισε τον προγραμματισμό της τακτικής και εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. στις 15/2/2022.
Η απόφαση ήταν επιβεβλημένη λόγω της λήξης της θητείας του Δ.Σ. και σύμφωνη με το  καταστατικό της Ένωσης.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία τότε η Γ.Σ. θα γίνει στις 23/2/2022 και σε περίπτωση μη απαρτίας, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ μέλη μας να συμμετάσχουν στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μάρτη 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 έως 14:00 στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου (Ευελπίδων 2 στο Πεδίο του Άρεως).
Σε περίπτωση επιβάρυνσης των υγειονομικών δεδομένων, θα εκδοθεί εγκαίρως νέα  ανακοίνωση.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
2. Προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. – Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπους για το συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
3. Ενημέρωση

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ
Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προστασία

Πρόσκληση